Comanda Dvs.


Nu aveţi nici o comandă

V? recomand?m

Produse-Germania.ro

Termeni ?i Condi?ii

         Editura Enmar administreaz? ?i gestioneaz? magazinul www.edituraenmar.com ?i ?i desfa?oar? activitatea sub inciden?a legilor comerciale din Romnia ?i respect? con?inutul reglement?rilor n vigoare cu privire la comer?ul electronic. Pentru folosirea site-ului web n cele mai bune condi?ii se recomand? citirea cu aten?ie a tuturor termenilor ?i condi?iilor.
         Accesnd sau utiliznd site-ul web www.edituraenmar.com, sunte?i de acord cu termenii ?i condi?iile de mai jos. 

   Contul de utilizator:
          

         Prin nregistrarea ca utilizator ve?i fi solicitat s? v? alege?i un nume de utilizator (adresa de e-mail) ?i o parol?. Sunteti responsabil(?) de pastrarea n siguran?a a parolei de acces ca utilizator al acestui site, orice activitate desfasurat? sub numele dvs. de utilizator fiind integral n responsabilitatea dvs.
Sunte?i de acord s? ne nstiin?a?i imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizat? sub numele dvs. de utilizator.
         Datele personale vor fi folosite numai n scopul declarat al acestui site. Ne obligam sa nu facem publice sau sa nu vindem bazele de date con?innd informa?ii referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site.

   Confiden?ialitate
         Editura Enmar se angajeaz? s? respecte confiden?ialitatea datelor utilizatorilor site-ului edituraenmar.com. Efectuarea unei comenzi pe acest site presupune furnizarea unor informa?ii personale, cum ar fi nume, prenume, adres?, telefon etc. Prioritatea noastra principal? este de a face orice efort posibil ca datele trimise de utilizatori ?i stocate de c?tre noi s? ramn? confiden?iale ?i s? fie folosite numai n scopurile pentru care au fost ncredin?ate (efectuarea comenzii). 
        Edituraenmar.com nu furnizeaz? adresa dumneavoastr? de e-mail unor ter?i (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofer? sau nu face schimb de adrese e-mail ob?inute prin intermediul acestui site, nu divulg? adresa dumneavoastr? de e-mail altor persoane care acceseaz? paginile acestui site, far? acordul dumneavoastr? explicit. Editura Enmar poate, din proprie initia?iva sau la cererea dumneavoastr?, s? completeze, corecteze sau s? ?tearg? orice date cu caracter personal care sunt incomplete, incorecte, dep?site sau atunci cnd nu mai dori?i s? figura?i n baza noastr? de date. 

   Aprovizionare 
         Nu pot fi cerute desp?gubiri n cazul n care comanda nu poate fi onorat? din motive ntemeiate (lipsa produsului din stoc, eventuale gre?eli de tip?rire etc.). n aceste cazuri edituraenmar.com va anun?a clientul despre problemele ap?rute. Valoarea maxim? a obliga?iilor edituraenmar.com fa?? de clien?ii s?i, n cazul nelivr?rii produselor sau a livr?rii necorespunz?toare, reprezint? valoarea sumelor primite de la clien?i.

   Condi?ii de livrare:
         Livrarea car?ilor ?i revistelor se va face imediat dup? ce plata a fost confirmat?. Serviciile astrologice vor fi onorate n func?ie de comenzile ?i cerin?ele Dvs. Ve?i fi anun?a?i pe adresa de e-mail durata analizelor solicitate. Pentru produsele trimise prin po?t?, ve?i fi anun?a?i prin e-mail, data la care sunt gata pentru a fi livrate, valoarea comenzii ?i taxele aferente.
Editura Enmar va emite factur? pentru car?ile, revistele sau serviciile solicitate ?i poate fi trimis? pe adresa solicitantului (persoan? fizic? sau juridic?). Editura poate livra on-line n ?ara ?i str?in?tate.

        

         www.edituraenmar.com ?i rezerv? dreptul de a refuza livrarea unei comenzi fara explica?ii suplimentare fa?? de client.
         Produsele vor fi inso?ite de documentele aferente (factur?/chitan??/bon fiscal).
        
   Condi?ii pentru returnarea produselor
         Legisla?ia romneasc? n domeniu prevede: "consumatorul are dreptul de a denun?a unilateral contractul la distan?a, n termen de 10 zile lucratoare, fara penalita?i ?i fara invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot c?dea n sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor". Notificarea se va data, semna ?i trimite de c?tre dumneavoastr? prin po?t? la adresa str. ---------------------.n situa?ia men?ionat? mai sus, dumneavoastr? ve?i returna, n termenul prevazut mai sus, produsul cump?rat n ambalajul original, far? s? prezinte nici o urma de deteriorare sau uzur?. Cheltuielile de expedi?ie vor fi suportate de dumneavoastr?. Produsele trebuie returnate n ambalajul lor original. Prin deschiderea ambalajelor individuale n care au fost livrate produsele comandate nseamn? c? sunte?i de acord cu aceste condi?ii de utilizare ?i c? produsele sunt cele comandate ?i corespund cerin?elor dumneavoastr?.

   Schimbarea termenilor ?i condi?iilor
         Edituraenmar.com ?i rezerv? dreptul s? fac? modificari, actualiz?ri privind termenii ?i condi?iile, far? o notificare prealabil? ?i far? precizarea motivelor. Edituraenmar.com ?i rezerv? dreptul s? fac? modificari n structura site-ului web far? o notificare prealabil? ?i far? precizarea motivelor. Continuarea folosirii site-ului web implic? acceptarea modific?rilor efectuate.
   
   Drepturi de autor
         Reproducerea ?i difuzarea oric?ror informa?ii, n orice form?, din cadrul www.edituraenmar.com se pot face doar cu acordul nostru, cu excep?ia reproducerii ?i difuz?rii n scop de informa?ie de pres? sau publicitar?. ntreg con?inutul site-ului apartine firmei Editura Enmar, drepturile de autor fiind rezervate.

   Condi?ii legale
         Editura Enmar ?i www.edituraenmar.com func?ioneaz? conform tuturor prevederilor legale ale Statului Romn. Orice accesare a datele personale ale altui client, sau modificare a con?inutului site-ului www.edituraenmar.com sau orice afectare a performan?elor serverelor pe care ruleaza acesta sau a bazelor de date ce-i apar?in, va fi considerat? fraud? ?i va face obiectul unei plngeri penale mpotriva aceluia sau acelora ce ncearc? sau au nfaptuit acest lucru.

         Proprietarul nu raspunde pentru pagubele, costurile, procesele, preten?iile sau cheltuielile aparute ca urmare a nerespectarii de catre utilizatori a Termenilor ?i condi?iilor.
         Fiind de acord cu termenii ?i condi?iile prezentate mai sus, Clientul ?i asum? n totalitate r?spunderea.

   Dispute ?i conflicte
         n cazul unor eventuale conflicte ntre Editura Enmar ?i utilizator, se va ncerca rezolvarea acestora pe cale amiabil?, iar dac? aceasta nu va fi posibil?, conflictul va fi solu?ionat n instan?? pe teritoriul Romniei, n conformitate cu legile romne n vigoare. 

   CONTACT:
         Pentru orice probleme/ntreb?ri/sugestii, ne pute?i contacta pe e-mail la adresa:
                E-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Plati OnlineMASTERCARDMASTERCARD SecureCodeVerified by VISAVISA